Αφιέρωμα της ΕΡΤ Βόλου στον Γιώργο Ζαμπέτα
26 Ιαν 2021
Σύσκεψη για την υγειονομική κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
26 Ιαν 2021

Συνεργασία και σύμπραξη σε προγράμματα και δράσεις Εκπαίδευσης

Μοιράσου το άρθρο:

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα των Διευθυντών και των Προϊσταμένων Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των αντίστοιχων βαθμίδων εκπαίδευσης στο γραφείο του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα γόνιμου διαλόγου.
Συγκεκριμένα, οι κ. Σωκράτης Παππάς και Γεωργία-Κωνσταντία Καραγιάννη, Διευθυντής και Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας και οι κ. Αθανάσιος Μπότας και Μαρία Καριντζιά, Διευθυντής και Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας αντίστοιχα αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες πάνω σε θέματα Προγραμμάτων, τόσο ERASMUS όσο και Σχολικών Δραστηριοτήτων, αλλά και ποικίλων δράσεων, η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των οποίων έγκειται στην από κοινού συνεργασία και συμπόρευση των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ο κ. Παππάς και η κ. Καραγιάννη ενημέρωσαν σχετικά με το πρωτοπόρο και καινοτόμο πρόγραμμα Erasmus+ ka201 με τίτλο “Inclusive Responsible Responsive Teachers – European Training Course for schoolteachers (and students) on emergency management and first aid through civic engagement”, Acronym: “SOS SCHOOL”, Project number: 2019-1-EL01-KA201-062450. Η ΔΔΕ Καρδίτσας έχει τον συντονισμό του έργου στο πλαίσιο του οποίου οι δύο διευθύνσεις δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στην πιλοτική εφαρμογή τόσο του οδηγού όσο και του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την εκπαίδευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διαχείρισης έκτακτων συνθηκών.
«Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δoυλέψουμε παρέα είναι επιτυχία. Και η επίτευξη κοινών στόχων στο νευραλγικό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι συνεχώς ζητούμενο και όχι ασκόπως δεδομένο”.

Μοιράσου το άρθρο: