Μ. Χρυσοχοΐδης: Στην Μαγνησία  η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων δεν είναι η αναμενόμενη
2 Δεκ 2020
Ορκωμοσίες αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΘ
2 Δεκ 2020

Απολογισμός δράσεων της Διεύθυνσης Υγείας ΠΕ Μαγνησίας για μη διασπορά του SARS Cov-2

Μοιράσου το άρθρο:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο της πρόληψης της πανδημίας covid-19 και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων προέβη το τελευταίο διάστημα σε σειρά δράσεων και ελέγχων, οι οποίες θα συνεχιστούν και στο άμεσο μέλλον.
Συγκεκριμένα με την υποστήριξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Μ.Σ. Δωροθέας Κολυνδρίνη και το συντονισμό της Προϊσταμένης της Δ/νσης Χρυσούλας Κολημήτρα πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

“Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων κατά το μήνα Νοέμβριο η υπηρεσία προέβη σε δύο κύκλους επιτόπιων ελέγχων σε ιδιωτικές κλινικές και τη Μ.Χ.Α. της περιοχής αρμοδιότητας μας. Οι δομές ελέγχθησαν για τα σχέδια δράσης, τη λίστα ετοιμότητας ΕΟΔΥ και για τον εσωτερικό κανονισμό πρόληψης ενδον. λοιμώξεων. Από τους ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε, ότι όλες οι κλινικές και η Μ.Χ.Α. εφαρμόζουν πιστά το σύστημα υγειονομικών πρωτοκόλλων, όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των νοσηλευομένων ασθενών, των συνοδών τους, του προσωπικού, των προμηθευτών και τρίτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την πανδημία covid-19.
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, από την αρχή της πανδημίας, έθεσε ως βασικό στόχο την λεπτομερή ενημέρωση των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και των Μ.Φ.Η., αναγνωρίζοντας της αξία της Υγειονομικής Διαφώτισης στην Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 στα πλαίσια της πρόληψης του Covid-19 και των γνωστοποιήσεων των μέτρων ελέγχθησαν συνολικά 150 επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις για επιβολή προστίμου αλλά δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την τήρηση των μέτρων, όπως η αποτελεσματική και ορθή χρήση της μάσκας, η ειδική απολύμανση, τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων κ.α.. Επιπλέον δόθηκαν ειδικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τους εργαζόμενους και τους πελάτες. Στα πλαίσια του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων ελέγχθησαν και τρεις Μ.Φ.Η. και διαπιστώθηκε η εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.
Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας προέβη το μήνα Νοέμβριο σε έλεγχο τήρησης και εφαρμογής των πρωτοκόλλων covid-19 σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. για να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
Κλείνοντας, οφείλουμε να ενημερώσουμε, ότι επιπρόσθετα, το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Μ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 έως 30.11.2020 στα πλαίσια των ελέγχων σύμφωνα με την εκδοθείσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τις ανάλογες εκδοθείσες Κ.Υ.Α., πραγματοποίησε συνολικά 289 ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όλης της περιφερειακής ενότητας και σε Λαϊκές Αγορές και επιβλήθηκαν επτά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.750,00 €.”

Μοιράσου το άρθρο: