Βόλος: Καμία παράβαση ωραρίου καταστημάτων εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος
12 Αυγ 2020
Πρόγραμμα εορτασμού της απελευθέρωσης του Αλμυρού
12 Αυγ 2020

Μηχάνημα διακίνησης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για την ΟΛΒ Α.Ε.

Μοιράσου το άρθρο:

Μηχάνημα διακίνησης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προμηθεύτηκε η ΟΛΒ Α.Ε. έναντι 477.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Το μηχάνημα αναμένεται να παραδοθεί στον Ο.Λ.Β. στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Η προμήθεια μαζί με την επικείμενη προμήθεια ενός αυτοκινούμενου γερανού λιμένος, αφενός κινείται προς την κατεύθυνση ανανέωσης του σε μεγάλο βαθμό γηρασμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε, αφετέρου θα βελτιώσουν κατά πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες του λιμένα, δίνοντας νέες προοπτικές στην Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Η υπογραφή της σύμβασης είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ανανέωσης του Η/Μ εξοπλισμού, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Η δαπάνη της προμήθειας καλύπτεται σε ποσοστό 35% από την Περιφέρεια και σε ποσοστό 65% από ιδίους πόρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Μοιράσου το άρθρο: