Συνελήφθη για κατοχή ποσότητας κάνναβης
14 Ιούλ 2020
Κέντρο Κοινότητας αποκτά η Σκιάθος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
14 Ιούλ 2020

Ερευνητικό πρόγραμμα 5 εκ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μοιράσου το άρθρο:

Ιδιαίτερα σημαντική διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί η έγκριση του Ερευνητικού Προγράμματος INVEST από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό  5.000.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσει το Πανεπιστήμιο στο όραμα του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου». Ήδη έχουν συσταθεί 41 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που συμπεριλαμβάνουν 165 ανώτατα ιδρύματα από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες.

Το INVEST στηρίζεται στην επιστημονική συνεργασία μεταξύ των εξής πέντε Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Slovak University of Agriculture της Σλοβακίας, University of Agribusiness and Rural Development της Βουλγαρίας, Karelia University of Applied Sciences της Φινλανδίας και Van Hall Larenstein University of Applied Sciences της Ολλανδίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο Καθηγητής, Σαμαράς Νικόλαος, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας.

Στόχος του Ερευνητικού Έργου είναι η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι η εξωστρέφεια, η ενθάρρυνση της κινητικότητας, η ενίσχυση της υψηλής ποιότητας σπουδών και αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα. Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αποτελούν φιλόδοξες διεθνείς συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπτύσσουν μακροπρόθεσμη διαρθρωτική και στρατηγική συνεργασία.
Η συγκεκριμένη συνεργασία των πέντε πανεπιστημίων στοχεύει:
– Να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή «πανεπιστημιούπολη», όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα (φυσική, εξ αποστάσεως ή μικτή) για μελέτη, έρευνα, διδασκαλία, ή  διαμοίραση πόρων και υπηρεσιών.
– Να ενεργοποιήσει διεπιστημονικές ή και διεθνικές ομάδες φοιτητών, ακαδημαϊκών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, όπως ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, κλιματική αλλαγή, δημοκρατία, υγεία, μετανάστευση.

Μοιράσου το άρθρο: