Δήλωση δυσαρέσκειας για εξαίρεση λιανεμπορίου από τη μείωση ενοικίου από τον Εμπορικό Σύλλογο
12 Ιούλ 2020
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο δίκτυο 24 Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων
13 Ιούλ 2020

Σύλλογος Διδασκόντων Π.Θ: Αυθαίρετος ο διαχωρισμός των τμημάτων σε “παλιά” και “νέα”

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  συντάσσεται με την ανακοίνωση του πρυτανικού συμβουλίου κατά της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549/τ.Β’/25.6.2020) με τίτλο «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Όπως υποστηρίζουν, “Εκδόθηκε και ένα συμπληρωματικό ΦΕΚ 2766/τ.Β’/7.7.2020 που τροποποιεί προς το χειρότερο την αρχική υπουργική απόφαση.Στην υπουργική απόφαση γίνεται αυθαίρετος διαχωρισμός των τμημάτων σε «παλαιά» και «νέα» όσον αφορά στη δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών σε αντίστοιχα τμήματα”.
Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του πρυτανικού συμβουλίου, “έχει ήδη θεσπιστεί «ακαδημαϊκό κριτήριο» στις μετεγγραφές και οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός απλά υπονομεύει τα νέα τμήματα. Παρατηρούνται προβλήματα σε όλα τα ιδρύματα της χώρας με πολύ μεγάλες αλλαγές στις λίστες αντιστοιχιών σε σχέση με εκείνες της προηγούμενης χρονιάς. Οι αλλαγές αυτές δεν συνοδεύονται από αιτιολογημένα ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά εστιάζουν μόνο στο χαρακτηρισμό των τμημάτων ως νέα και παλαιά. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πλήττεται ιδιαίτερα από την ΥΑ με συνολικά 14 (!) νέα τμήματα να έχουν υποστεί αλλαγή στις αντιστοιχίες τμημάτων. Ως ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δεν αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα κίνητρα πίσω από αυτήν την ΥΑ αλλά τα αρνητικά αποτελέσματά της μπορούμε να τα διαβλέψουμε καθαρά. Αρνούμαστε το διαχωρισμό σε νέα και παλαιά τμήματα και απαιτούμε την ανανέωση της λίστας των αντιστοιχιών με απαλοιφή αυτού του όρου. Η αντιστοιχία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τα απαιτούμενα έτη φοίτησης. Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο καθιστά το διαχωρισμό υπονομευτικό για τα νέα τμήματα και για τα ΑΕΙ της χώρας συνολικά. Καλούμε τις πρυτανικές αρχές να κινηθεί νομικά εναντίον της ΥΑ ώστε να διαφυλάξει το κύρος του ΠΘ και την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την ΥΑ πριν τη λήξη συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων”.

Μοιράσου το άρθρο: