Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες με τον Νίκο Αλεξίου
15 Νοέ 2019
Το τρίτο αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου
22 Νοέ 2019

H Γιώτα Κούγιαλη μιλά με τον Αντώνη Αντωνίου

Μοιράσου το άρθρο:

“Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες”, της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2019. Η Γιώτα Κούγιαλη είχε καλεσμένο τον Αντώνη Αντωνίου και μίλησαν για τα βιβλία του που επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικής ιστορίας, νεοελληνικής ιστορίας και οικονομικής πολιτικής.

Ο Αντώνης Αθ. Αντωνίου είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημώντου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές D.E.A. στην Οικονομική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne και D.E.A. Κοινωνιολογία της Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Paris VII-Jussieu. Τη διδακτορική του διατριβή εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Paris I Sorbonne με αντικείμενο έρευνας την ιστορική εξέλιξη των δημοσίων δαπανών της Ελλάδας (1833-1939).

Μακροχρόνιες έρευνες πραγματοποίησε σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υπηρέτησε στην μέση εκπαίδευση και για πάνω από είκοσι χρόνια ως Προϊστάμενος των ΓΑΚ – Αρχείων του Νομού Καρδίτσας. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα κείμενά του επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικής ιστορίας, νεοελληνικής ιστορί ας και οικονομικής πολιτικής.

ΒΙΒΛΙΑ:

Γαμήλια έθιμα των Καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας,
αυτοέκδοση (1991).

Επίτομο βιογραφικό λεξικό Θεσσαλικής ιστορίας, Μεταίχμιο (2018).

Όψεις νεοελληνικής ιστορίας Gutenberg (2008) από κοινού με τον Δ. Σακκή.

Συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη (1881-1882) – περιλήψεις ευρετήρια Gutenberg (2010) από κοινού με τον Κ. Πεσλή.

Μοιράσου το άρθρο: