Κ. Γαβρόγλου: “Πρωτοπόρα η διαδικασία συνένωσης του Π.Θ. με τα ΤΕΙ”
11 Ιούν 2019
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων και η ΔΕΥΑΜΒ για να “μαζέψει” 3εκ. ευρώ οφειλές
11 Ιούν 2019

Νέο ανάδοχο για το έργο της ζωνοποίησης αναζητά η ΔΕΥΑΜΒ μετά την έκπτωση του ΕΝΙΠΕΑ

Μοιράσου το άρθρο:

To Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε σήμερα την απόφαση του αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που κρίνει οριστικά έκπτωτη την εταιρεία “ΕΝΙΠΕΑΣ” που είχε αναλάβει τις εργασίες ζωνοποίησης του δικτύου ύδρευσης στη Ν. Ιωνία. Στην ουσία εξέδωσε διαπιστωτική απόφαση  για την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου και έλαβε απόφαση για συνέχιση κατασκευής έργου. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος θα απευθυνθεί στους επόμενους ενδιαφερόμενους που είχαν καταθέσει πρόταση για την εκπόνηση του έργου στον διαγωνισμό που είχε γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι όπως διαπίστωσε το υπουργείο  «το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης είναι πολύ μικρό μόλις 6% έπειτα από 12 μήνες που αντιστοιχούν στο 30% του συμβατικού χρονοδιαγράμματος εργασιών με σημαντική υπαιτιότητα της αναδόχου, η οποία παρέκλινε συνεχώς από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις».

Επιπλέον η ανάδοχος και σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Υπουργείου, «δεν έχει καλύψει το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής 240.000 ευρώ για τον οποίο δεν προσκόμισε στην υπηρεσία καμία ενημέρωση. Συμπερασματικά δεν υφίσταται και ουδέποτε υπήρξε οικονομική ζημία της αναδόχου».

Εξετάζοντας τις αιτιάσεις του ΕΝΙΠΕΑ, το Υπουργείο αποφαίνεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και καθαιρέσεων οι υποχρεώσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και ότι ο «ανάδοχος μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελέσει καμία ολοκληρωμένη δοκιμή στεγανότητας του δικτύου», ενώ επιπλέον «το χρονικό διάστημα από 2/11/2018 έως και 28/1/2019 δεν εκτελούνταν καμία εργασία κατασκευής δικτύου ούτε υπήρξε συνεργασία ή ενημέρωση για την κατασκευή του έργου από πλευράς του αναδόχου».

«Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και από όσα διαμείφθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, με υπαιτιότητα της αναδόχου, η οποία μετά την επίδοση προς αυτή της Ειδικής Πρόσκλησης δεν προέβη σε καμία ενέργεια επιτάχυνσης του ρυθμού των εργασιών και από την όλη συμπεριφορά της δεν προκύπτει καταφανής βελτίωση στην εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου, αφού δεν έχει εκτελέσει και παραδώσει σε λειτουργική χρήση κανένα τμήματα του δικτύου ύδρευσης ενώ και μετά την κήρυξη της έκπτωσης η ανάδοχος εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις της», καταλήγει το υπουργείο απορρίπτοντας την ένσταση του αναδόχου και ανοίγοντας τον δρόμο της έκπτωσης της εταιρείας.

 

Μοιράσου το άρθρο: