Αφιέρωμα στο Φώτη Αλέπορο από τις ΧορωδιοΓραφίες
15 Δεκ 2017
Εξώδικο στον ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους εμπόρους ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
15 Δεκ 2017

Οι “Ρομά Χωρίς Σύνορα” για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικής Στρατηγικής για τους ρομά

Μοιράσου το άρθρο:

Η Μ.Κ.Ο. “Ρομά Χωρίς Σύνορα” γνωστοποίησε ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονισμού και παρακολούθησης Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά για πρώτη φορά στην Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας αποτελείται από Τσιγγάνικες Οργανώσεις. Συγκεκριμένα επισημαίνει: “Στη χώρα μας υλοποιείται Πρόγραμμα social civil monitor Roma, την παρακολούθηση έχει αναλάβει ένας «συνασπισμός» έξι μη κερδοσκοπικών Οργανισμών (Ρομά χωρίς Σύνορα – Θεσσαλία, Ομοσπονδία Συλλόγων Ρομά ‘Μέγας Αλέξανδρος’- Κεντρική Μακεδονία, Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη/Κεντρική Μακεδονία, Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά- Αττική και Πολιτεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Πελοπόννησος υπό το συντονισμό της HEROMACT- Αττική).
Οι εκπρόσωποι των προαναφερόμενων φορέων παρουσίασαν τους στόχους τους ως μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, την πρόθεση κάλυψης του συνόλου της επικράτειας μέσα από τη σύνθεσή τους και την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς της πολιτείας στο έργο της συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη της σχετικής αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που “Εθνικός Μηχανισμός” με συγκεκριμένο “ρόλο” για τους Έλληνες Τσιγγάνους, απαρτίζεται από 6 “Ρομά Οργανώσεις”.
Η οργάνωση «Ρομά Χωρίς Σύνορα» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Roma Civil Monitor” (https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor) της Ευρ. Επιτροπής και του Central European University ( CEU), όπου είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Ρομά (NRIS) στην Ελλάδα, ανέλαβε τη παρακολούθηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων που εδρεύουν στα διοικητικά της όρια καθώς και σε διάφορους κρατικούς φορείς και δημόσιeς υπηρεσίες . Αντίστοιχη δράση ανέλαβαν και οι υπόλοιπες οργανώσεις.
Στο πλαίσιο της προσπάθεια αυτής οι οργανώσεις Ρομά επισκέφτηκαν την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά η οποία δεσμεύτηκε για την:
• εδραίωση της συνεργασίας και η ενεργοποίηση του διαλόγου με τον πληθυσμό στόχο κατά την υλοποίηση της στρατηγικής
• ενδυνάμωση του πληθυσμού-στόχου, ώστε να αποτελέσουν ενεργούς πολίτες, η συμμετοχή και κινητοποίηση των οποίων θα συνεισφέρει εποικοδομητικά στην υλοποίηση της στρατηγικής από την πολιτεία
• προτεραιοποίηση της ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών και των νέων, ως φορέων αλλαγής και ελπίδας”.

Μοιράσου το άρθρο: