Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα αρωματικά φυτά από το Π.Θ.
12 Ιούν 2018
Περιβαλλοντικά θέματα στη συνάντηση αντιπεριφερειάρχη – ιδιοκτητών συνεργείων
12 Ιούν 2018

Πρεσβευτές του Scientix από την Μαγνησία

Μοιράσου το άρθρο:

Τι είναι το STEM;

Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineeringand Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που αξιοποιείται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του περιβάλλοντος και των φυσικών καθημερινών φαινομένων, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο σημαντικά μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν στο να αντιληφθούν ότι η δική τους ευημερία, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική αλλά και συλλογική, εξαρτάται από την ποιότητα και ποικιλία των γνώσεων αλλά και της ευέλικτης σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος που καλούνται να διαθέτουν ως σύγχρονοι πολίτες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοιοκονομικό περιβάλλον.

Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερο νόημα από ποτέ για τις όσους διαμορφώνουν εκπαιδευτικές πολιτικές, για τα σχολεία αλλά και για ποικίλα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν στην εκπαίδευση STEM. Σε όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν την εν λόγω προσέγγιση στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια αλλά και στη τριτοβάθμιας). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αρχίσει (από το 2009) μια προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν πιλοτικά νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM μέσω της οποίας επιχειρείται ο μετασχηματισμός της μαθησιακής διαδικασίας από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στην ενεργή-βιωματική μάθηση όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική στάση και η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή του βαθμού και της ποιότητας εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM.

Τι είναι το Scientix;
Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση και προωθεί τη δημιουργία και συντήρηση ενος σημαντικού αποθετηρίου πηγών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικών εφαρμογών που άπτονται του πεδίου διδασκαλίας με/για τις Επιστήμες.

Στο πρώτο του στάδιο (2009-2012), το έργο δημιούργησε μια διαδικτυακή πύλη για τη συλλογή και παρουσίαση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων στα STEM και των αποτελεσμάτων τους και διοργάνωσε αρκετά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. Ο στόχος της δεύτερης φάσης του έργου Scientix (2013 – 2015) ήταν να επεκτείνει την κοινότητα αυτή σε εθνικό επίπεδο. Μέσω ενός δικτύου Εθνικών Σημείων Επικοινωνίας (ΕΣΕ), το Scientix απευθύνθηκε σε εθνικές κοινότητες εκπαιδευτικών και συνέβαλε στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την ευρύτερη υιοθέτηση της διερευνητικής μάθησης και άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε στο τρίτο στάδιο του Scientix (2016-2019), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Το Scientix αρχικά γεννήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, από τη σύλληψή του ήδη, τον συντονισμό του έχει αναλάβει το EuropeanSchoolnet, μια κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, που συνιστά κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση και προάγει την πανευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων και εκπαιδευτικών.

Οι βασικές ομάδες ενδιαφερομένων του Scientix είναι εκπαιδευτικοί, ερευνητές και υπεύθυνοι έργων σχετικών με την εκπαίδευση στα αντικείμενα STEΜ, καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικών. Όλες αυτές οι ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του.

Οι Πρεσβευτές του Scientix – μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικών μας – προωθούν το Scientix και ενημερώνουν σχετικά με αυτό τους συναδέλφους τους – εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών σε όλη την Ευρώπη. Παρουσιάζουν το Scientix στα σχολεία και σε εθνικές ενώσεις εκπαιδευτικών, σε συνέδρια και σεμινάρια και μπορούν να συμβουλέψουν άλλους εκπαιδευτικούς για το πώς να πάρουν μέρος σε Ευρωπαϊκές συνεργασίες στα αντικείμενα STEM. Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη και τη δοκιμαστική χρήση διάφορων εργαλείων και υπηρεσιών του Scientix και διασφαλίζουν την παιδαγωγική ποιότητα του αποθετηρίου του Scientix.

Και στο Νομό Μαγνησίας υπάρχουν πρεσβευτές του Scientix εκ των οποίων οι δύο (Γιώργος Πρώιας και Σπύρος Κούριας) είναι ιδρυτικά μέλη της ομάδας TALOS Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,Προγραμματισμού και προώθησης Τεχνολογιών STEM, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το έργο Scientix, μπορείτε να αποστείλετε email στο: [email protected] ή να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 6974007962 (Γ.Πρώιας) & 6944965406 (Σ. Κούριας).

Μοιράσου το άρθρο: