Επιτροπή Αγώνα Πολιτών: «Οι προβοκάτορες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία του Βόλου
18 Μαΐ 2018
Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία στις Σταγιάτες
18 Μαΐ 2018

Ένσταση του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για τον διαγωνισμό διαμόρφωσης της Καραμπατζάκη

Μοιράσου το άρθρο:

Την ακύρωση της προκήρυξης του διαγωνισμού του Δήμου Βόλου που αφορά τη διαμόρφωση των οδών Καραμπατζάκη – Ζάχου, στην περιοχή του χειμάρρου Κραυσίδωνα, ζητά – μέσω ένστασης που κατέθεσε – ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.

Η ένσταση αναφέρει:

1) Ο Κραυσίδωνας ως χείμαρρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αρχαία και νεότερη ιστορία της πόλης του Βόλου και του Πηλίου. Οι πηγές του Πηλίου (Μάνας, Μπράνη, Σταγιάτες, Γερακιάς και Κουκουράβα) απορέονται σε αυτόν, συνδέοντας το πράσινο του Πηλίου με τον Παγασιτικό κόλπο. Η συνεισφορά του χειμάρρου μαζί με την παραποτάμια πανίδα και χλωρίδα, είναι σημαντική, καθώς το φυσικό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί γραμμικά κατά το μήκος του χειμάρρου αποτελεί σπουδαίο πνεύμονα πρασίνου για το πολεοδομικό συγκρότημα αναβαθμίζοντας το κλίμα της ευρύτερης περιοχής.
2) Σύμφωνα με τη διακήρυξη για τη διαμόρφωση των οδών ως ήπιας κυκλοφορίας,
απαιτείται μόνο η ειδικότητα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, ειδικότητα που δε
συνάδει πλήρως με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις του έργου του λόγω του ότι ο
τίτλος της προκήρυξης αναφέρεται και σε διαμόρφωση των οδών.

3) Επιπροσθέτως, στη διακήρυξη αναφέρεται προμελέτη της Υπηρεσίας Βιώσιμης
Κινητικότητας ως βασική πηγή πληροφόρησης για τον ανάδοχο μελετητή με τίτλο
‘Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως
οδών ήπιας κυκλοφορίας’ ΑΔΑ 7Η0ΒΩ96 (Απόφαση 779/2017) η διαδικασία της
οποίας είναι σε αναστολή με την απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΔΑ
6ΟΜ7ΟΡ10-Ω0Γ την 26/02/2018. Συνεπώς τα απαιτούμενα της προκηρυξης δεν
μπορούν να επικυρώνουν την προμελέτη που βρίσκεται ύπο καθεστώς αναστολής.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων  λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες
διαπιστώσεις και:
1) Την νομοθεσία Ν. 3316/2005 ‘Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’ και την
Υ.Α. αρ.πρωτ. 26804-16-6-2011 περί ‘Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών’,
Άρθρο 2 α2,α3.
Αποφάνθηκε ότι οποιοδήποτε έργο αφορά τη διαμόρφωση του χειμάρρου και του
περιβάλλοντος χώρου του αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο με ευρύτερη κοινωνική
αρχιτεκτονική πολεοδομική συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η
λειτουργία του,ο όγκος του έργου, η θέση του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον καθιστώντας τη
μελέτη του έργο αστικού σχεδιασμού ευρύτερης κλίμακας. Συνεπώς απαιτείται η
διενέργεια Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα η μορφή σύνθετου
Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
2) Την έλλειψη των απαιτούμενων μελετών για την ολοκλήρωση του έργου, τη μη
συνάφεια του τίτλου έργου με τις απαιτούμενες ειδικότητες, την προμελέτη που
βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής και έχοντας υπόψιν τα Π.Δ. 541/1978 και Π.Δ.
256/98 περί κατηγοριών μελετητικών πτυχίων δημοσίων έργων,
Αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεπιστημονική συνεργασία μελετητών για την
δημιουργία πολλαπλών μελετών όπως Αρχιτεκτονική μελέτη, Μελέτη
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, Φυτοτεχνική μελέτη, Δημόσιας επίπλωσης, Φωτισμού
και άλλων συνδυασμένες σε μία τελική Μελέτη Εφαρμογής.
Συνεπώς ζητείται η ακύρωση της προκήρυξης του διαγωνισμού και απαιτείται η διενέργεια
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με στόχο την επιτυχή ανάδειξη της περιοχής και βελτίωσης των
υφιστάμενων συνθηκών του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Μοιράσου το άρθρο: