Βόλος και Πήλιο τη Βυζαντινή εποχή μέχρι την Τουρκοκρατία  
26 Μαρ 2018
Κωνσταντίνος Μελισσηνός 1207-1255
16 Απρ 2018

Μελισσηνοί 1207 έως 1255 !

Μοιράσου το άρθρο:

Ο γενάρχης των Μελισσηνών, Κωνσταντίνος, πρώτος άρχοντας της Δημητριάδας και της ευρύτερης περιοχής, στην οποία βέβαια περιλαμβάνεται και το Πήλιο. Η εγκατάσταση του γίνεται οριστικά μετά την κατάλυση του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης από τον Θεόδωρο Κομνηνό της Ηπείρου 1223. Η καταστολή της πειρατείας-που ήταν η μάστιγα της εποχής- ήταν το πρώτο μέλημα του και γι αυτό φρόντισε να αναγείρει μικρούς οχυρωμένους Πύργους Επισκοπήσεως.

 

Μοιράσου το άρθρο: