Το έργο των ΡΟΜΑ Δενδροποτάμου στην Ιερατική Σύναξη της Ι.Μ. Δημητριάδος
13 Φεβ 2018
Αντιπαράθεση στην Οικονομική για σύμβουλο σε μονάδα παραγωγής SRF
13 Φεβ 2018

Χρηματοδοτείται το έργο αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλμυρού-Ευξεινούπολης

Μοιράσου το άρθρο:

Επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί το έργο εκσυγχρονισμού και της αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού-Ευξεινούπολης με το ποσό των 79.972.026 ευρώ. Η πρόταση του Δήμου Αλμυρού ήταν μεταξύ των 71ενός προτάσεων με την υψηλότερη βαθμολογία. Αυτό ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Χαρίτση.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ. Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Μοιράσου το άρθρο: